23Август2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Международен конкурс за компютърна рисунка и колаж „Творчество без граници“

СТАТУТ
на
МЕЖДУНАРОДНИЯ КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ
*Творчество без граници*
ЦВЕТНИТЕ ЛЪЧИ НА СВЕТЛИНАТА
ПРЕЗ ОЧИТЕ НА ДЕЦАТА


Целта на конкурса е децата и младите хора:

 • да открият магията на дигиталната графика и живопис;
 • да нарисуват света през своите очи;
 • да предадат своите чувства,настроения и вътрешни изживявания;
 • да ни накарат да усетим силата на детското въображение

І. Изисквания към рисунките:

 1. Да са изработени на графична програма по избор
 2. (например : Adobe Photoshop, Corel DRAW, Adobe Illustrator, Microsoft Paint, Corel Painter Classic, Macromedia Free Hand, и др.)
 3. Да не се вмъкват готови обекти или картинки;
 4. Да са нарисувани със свободна ръка с инструментите за рисуване на графичните редактори

ІІ. Изисквания към колажите:

 1. Да са изработени с програма по избор;
 2. Да се комбинират едно или повече фотографски изображения с текст, рисунки или друг вид художествени елементи.

ІІІ. Всяка рисунка  и колаж участващи в конкурса трябва да е представена:

 1. На хартиен носител  с размер на листа формат А4 или А3 – паспартирана с размери 25х35 см. за А4 или 50х70см. за А3
 2. Творбите трябва да бъдат придружени от следната информация:
 • Заглавие на творбата;
 • Трите имена на автора;
 • Дата на раждане;
 • Точен адрес;
 • Учебно заведение (школа);
 • Преподавател;
 • Адрес за кореспонденция ( e-mail);
 • Име на програмния продукт с който е създадена.

Няма ограничение за броя на творбите изпратени от един участник.

ІV. Право на участие в конкурса имат ученици и младежи на възраст от 5 до 27 години, в седем  групи:
 

 • І група - 5 - 8 години;
 • ІІ група - 9 - 11 години;
 • ІІІ група - 12 - 15 години;
 • ІV група - 16 - 18 години;
 • V  група - 19 - 27 години;
 • VІ група - Деца със специални образователни потребности;
 • VІІ група - Деца лишени от родителски грижи.

V. Краен срок за получаване на творбите  16 април 2013 година;

 • Не се допускат до участие творби, публикувани на хартиен носител или  в Интернет до обявяване резултатите  от конкурса.
 • Рисунки, които не отговарят на условията по статута не се допускат до журиране;

Кандидатите приемат условието техните творби да бъдат използвани и отпечатвани върху всички рекламни материали и  разпространявани от ОНЧ „ЗАРЯ-1858”. Конкурсните материали остават във фонда на ОНЧ „ЗАРЯ-1858”

Резултатите ще бъдат обявени най-късно до 30.04.2013г.

Ще бъдат връчени първа, втора и трета награда във всяка възрастова група, както и поощрителни награди;
Компетентно жури ще определи наградените участници в Международния конкурс.
С творбите ще бъде направена изложба

8-15 май 2013г.

Адрес за кореспонденция:

 6300 гр. Хасково, пл. „Свобода” №11, Образцово народно читалище „Заря*1858”,     Компютърна школа „ВАЛЕ”
за Международния конкурс за компютърна рисунка и колаж  “Творчество без граници”.
За допълнителна информация: 0887249643
e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Източник: kshvalecompetition.weebly.com Дата на публикацията: 16 Януари 2013 Автор: АдминПД