21Септември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурс за рецитал „За да я има България”

Общински младежки дом Русе

СТАТУТ

Конкурс за рецитал „За да я има България” 

ЦЕЛИ: 

Да се съхрани и популяризира българската поезия и българското национално самочувствие в младите хора; 

Да се стимулира интереса на все повече младежи към българската поезия и българските автори; 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: 

До участие се допускат желаещите кандидати, които отговарят на условията, посочени в регламента;

Организаторите си запазват правата за снимане и излъчване   на изявите;

До участие се допускат желаещите от всички регионални и национални училища;

Организаторите осигуряват наградите за участниците; 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: 

 Конкурс – рецитал „За да я има България” е конкурс за индивидуални изпълнители на произведения от български автори. Той е посветен на  националния празник 3 март. Оценяването ще се извърши в две направления: 

1. Възрожденска поезия – автори и произведения или откъси от произведения от периода на българското Възраждане 

 2. Следвъзрожденска и съвременна българска поезия -  автори и произведения или откъси от произведения, които изключват горния период 

За всяко от направленията има отделно класиране. 

- Възрастови групи: (и за двете направления) 

I-ва възрастова група – от I-ви до IV-ти клас

II-ра възрастова група – от V-ти до VIII-ми клас

III-та възрастова група – от IX-ти до XII-ти клас 

- Времетраене 

I-ва възрастова група – до 5 минути

ІI-ра възрастова група – до 5 минути

III-та възрастова група – до 7 минути 

ЖУРИ И НАГРАДИ: 

- Решението на журито е окончателно и не подлежи на обжалване.

- Журито ще присъди награди и в двете направления на конкурса, както следва:

      I-ва възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място

      II-ра възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място

      III-та възр. група (Възрожденска поезия) – I, II, III място 

      I-ва възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място

      II-ра възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място

      III-та възр. група (Съвременна българска поезия) - I, II, III място 

- Всички участници ще получат дипломи за участие. 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ: 

При записване на желаещите кандидати за участие, ще се изисква следната информация:

Име, презиме, фамилия

Учебно заведение, клас

Телефон за контакт

Име на произведението и автор. Направлението, в което ще участва ученикът и времетраене на изпълнението.

Имена и телефон за контакт на учителя, който подготвя участника /ако има такъв/

Участниците се записват във възрастовата група по ред на подадена заявка за участие

Списъците с всички участници ще бъдат изложени на входа на Пленарна зала

При неявяване на участник, конкурсът продължава със следващия участник в списъка. 

*Регистрация на участници в деня на конкурса няма да се извършва!

Конкурсът ще се проведе на 2.03. 2019г.

в Пленарна зала на Община Русе от 09.00ч.

Имената на победителите ще бъдат публикувани на Facebook - Младежки Дом Русе;

и на официалния ни сайт: www.yc-ruse.org в първия работен ден след конкурса. 

За контакти и записвания в ОМД – Русе до 1.03.2019г. 12.00 часа. 

e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Тел: 0879 93 33 70, ОМД

- 0897 39 70 92 , Мина МариноваДата на публикацията: 17 Януари 2019 Автор: АдминПД