18Юни2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Конкурси за отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г.

 

Във връзка с отбелязване на Световния ден на влажните зони 2 февруари 2018 г., Регионална инспекция по околната среда и водите – Русе обявява конкурси за изработване на: 

 • проект на пощенска картичка за влажна зона от територията на РИОСВ-Русе  за учениците от среден курс на обучение;
 • проект за изработка на GIF-анимация за ученици от горен курс на обучение. 
 1. Общи условия:
 2.      Конкурсите са предназначени за ученици от учебните заведения от областите Русе, Разград и Силистра;
 3.      Конкурсите целят да провокират интереса на младите хора, да потърсят информация за  влажните зони, предостявяните екосистемни услуги, значението им за намаляване на риска от бедствия, биологичното им разнообразие и др.
 4.      Няма ограничение за използваните материали,  техника и софтуер;
 5.     Изображенията за изработка на  GIF анимацията да са с добра резолюция и да са минимум 6 бр. Проектите да се изпращат по е-поща или записани на технически носител.
 6.     Проектите  да са придружени със следната информация: трите имена на автора/авторите, възраст, учебно заведение/школа,  адрес за кореспонденция;
 7.      Краен срок за предаване/изпращане на творбите: 2 февруари 2018 г.
 8.      Конкурсните творби ще бъдат класирани от експерти на РИОСВ-Русе и гост-оценители;
 9.      Критерии за оценка: художествена и информационна стойност, креативност, практическа приложимост;
 10.      Обявяване на резултатите и награждаване: 7 февруари 2018 г.
 11.      Награден фонд: Победителите ще бъдат отличени с индивидуали предметни награди.
 12.      При участие в конкурса, кандидатите приемат условието, че творбите им ще бъдат използвани при подготовката на информационно-образователни материали на инспекцията;
 13.      Най-добрите проекти ще бъдат интегрирани на интернет страниците на РИОСВ-Русе.
 14.      Адрес за кореспонденция: гр. Русе 7000, бул. „Придунавски” № 20, РИОСВ-Русе,

 е-поща на адрес: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. , за конкурса. За допълнителна информация можете да се обръщате на тел.: 082/ 820 772. 

 1. Специфични условия

Авторите да фокусират вниманието си върху влажните зони от територията на РИОСВ-Русе – защитените местности – „Остров Батин“, „Рибарници Мечка“, „Калимок-Бръшлен“, „Комплекс Алеко – Телика“.

Информация за влажните зони може да бъде намерена на интернет страницата на РИОСВ-Русе на адрес:http://www.riosv-ruse.org/zashtiteni-teritorii/informatziya-za-zt-na-teritoriyata-na-riosv/27-zashtiteni-mestnosti.html.  

 • запроекта на пощенска картичка за влажна зона:
  • авторите на проектите са свободни в избора на техника. Могат да бъдат използвани рисунки или снимки, както и всички официални  лога;
  • проектите могат да се представят на хартиен носител или да се изпратят по е-поща. 
 • за проекта за изработка на GIF-анимация:

- да са в размер не по-мълък от 600 х 600 (px)пиксела;

- тесктовата част да съдържа любопитна информация, послание или др., свързана с характеристиките на влажната зона. Може да бъде записана върху снимките, ако използваният софтуер не позволава това.

Екипът на РИОСВ-Русе пожелава успех на участниците в конкурсите!Дата на публикацията: 15 Януари 2018 Автор: АдминПД