23Август2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages
SOUEE

Училищното настоятелство при СУЕЕ организира конкурс за коледна картичка и конкурс за изработване на сурвачка

 

Училищното настоятелство при СУЕЕ организира конкурс за коледна картичка и конкурс за изработване на сурвачка.

Коледните картички и изработените и украсени сурвачкище бъдат изложени в Канев център на 20.12.2016 година и ще участват в Коледен благотворителен базар. Всички коледни картички и сурвачки, участвали в конкурса остават за целите на благотворителния базар.

Конкурсът е индивидуален. Ще бъдат връчени награди по възрастови групи.

 Възрастови групи:

  • Първа възрастова група – от І до ІV клас
  • Втора възрастова група – от V до VІІ клас
  • Трета възрастова група от VІІІ до ХІІ клас

Всеки автор следва да посочи: три имена и  клас.

Творбите ще бъдат оценявани от комисия,  съставена от учители, директор  и членове на училищното настоятелство.

Победителите за всяка възрастова група ще бъдат отличени с диплом и материални награди.

Краен срок за предаване на коледните картички и изработените сурвачки на класните ръководители: 14 декември 2016 година

 Дата на публикацията: 06 Декември 2016 Автор: АдминПД