28Май2017

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

Свободни места за учебната 2016/2017 г. към 07.03.2017 г.

 

 

Клас Език Свободни места
РЕ 2
ФЕ 1
НЕ 5
ФЕ 6
РЕ 5
НЕ 1
РЕ 3
НЕ 5
НЕ 2
ИЕ 3
ФЕ 5
РЕ 1
АЕ 2
НЕ 1
ФЕ 4
10б НЕ 1
10в ИЕ 2
11г ФЕ 3
11д АЕ 1
11е АЕ 6
12б НЕ 5
12в ИЕ 3
12г ФЕ 4
12д АЕ 1

 

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

 

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СОУЕЕ