01Септември2015

- Secondary School with the Study of European Languages "St. Constantine Cyril the Philosopher"

Свободни места

Свободни места за учебната 2015/2016 г. към 06.07.2015 г.

 

Клас Език Свободни места
4 клас АЕ 1
4 клас РЕ 1
4 клас ФЕ 1
5 клас АЕ 8
5 клас НЕ 1
5 клас РЕ 4
6 клас НЕ 5
7 клас РЕ 1
9 б - само ученици без завършено основно образование (прием след 7-ми клас) НЕ 1
9 в - само ученици без завършено основно образование (прием след 7-ми клас) ИЕ 1
10 г ФЕ 3
10 е АЕ 3
11 б НЕ 4
11 г ФЕ 2
12 б НЕ 3
12 г ФЕ 3
12 д АЕ 3

 

Свободните места се обявяват на основание чл.147, ал.1 и във връзка с чл.51, ал.2 и ал.3 от ППЗНП

Условия и ред за заемане на свободни места в СОУ за европейски езици