30Септември2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 16.09.2020 г.
 
Заявления се приемат от 10:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.  до 15:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално. 
 
Учебна 2020/2021  Чужд език Брой свободни места
АЕ 1
АЕ 2
НЕ 2
ФЕ 2
НЕ 8
АЕ 8
РЕ 2
ФЕ 3
РЕ 1
НЕ 6
АЕ 1
РЕ 1
НЕ 6
ФЕ 6
НЕ 1
ФЕ 8
НЕ 1
11б НЕ 1
11г РЕ 1
12б НЕ 3
12в ИЕ 4
12г ФЕ 5
12д РЕ 2
АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици