09Юли2020

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 23.06.2020 г.
 
Период на кандидатстване: от 23.06.2020 до 30.06.2020 г. включително. Заявления се приемат от 9:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч.  до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално. 
 
Учебна 2020/2021  Чужд език Брой свободни места
АЕ 1
АЕ 2
НЕ 1
ФЕ 2
РЕ 1
АЕ 2
АЕ 2
НЕ 8
ФЕ 8
РЕ 1
АЕ 1
ФЕ 3
АЕ 1
АЕ 3
НЕ 7
ФЕ 6
РЕ 2
НЕ 10
ФЕ 6
НЕ 1
ФЕ 8
РЕ 1
11г РЕ 3
12б НЕ 3
12в ИЕ 4
12г ФЕ 5
12д РЕ 2

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

 

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици

 

Социални мрежи

Абонамент

Електронен абонамент за новини и важни съобщения от СУ за европейски езици