16Септември2014

- Secondary School with the Study of European Languages "St. Constantine Cyril the Philosopher"

Свободни места

Свободни места за учебната 2014/2015 г. към 02.09.2014 г.

 

Клас

Език

Свободни места

2 б

Английски език

2

3 а

Английски език

1

3 в

Немски език

2

3 г

Френски език

1

4 г

Френски език

1

5 в

Немски език

4

5 г

Английски език

2

5 д

Руски език

2

6 д

Руски език

1

7 б

Английски език

1

7 в

Немски език

1

7 г

Английски език

1

8 д

Английски език

6

9 а

Английски език

1

9 г

Френски език

2

9 е

Английски език

Прием след завършено основно образование

Свободни места след трети етапна класиране

3

10 б

Немски език

2

10 в

Испански език

2

10 г

Френски език

2

11 б

Немски език

6

11 г

Френски език

2

11 д

Английски език

2

12 б

Немски език

6

12 в

Испански език

2

12 г

Френски език

2

12 д

Английски език

2

       Свободните места се обявяват на основание чл.147, ал.1 и във връзка с чл.51, ал.2 и ал.3 от ППЗНП

Свободните места ще се заемат по реда на подадените заявления.