20Април2014

- Secondary School with the Study of European Languages "St. Constantine Cyril the Philosopher"

Свободни места

Свободни места за учебната 2013/2014 г. към 12.09.2013 г.:

1. Подаване на заявления за заемане на свободни места – в канцеларията на училището (II ет. ст. 209).
2. Обявяване на приетите ученици  –  по реда на постъпване на заявленията.

  

Клас  Чужд език  Свободни места
1 г Френски 1
5 д Руски 3
6 в Немски 2
6 г Английски 5
7 в Немски 3
7 г Френски 5
9 а Английски 1
9 б Немски 1
9 в Испански 1
9 г Френски 1
10 б Немски 3
10 г Френски 2
11 б Немски 5
11 в Испански 2
11 г Френски 2
11 д Английски 3
11 е Немски 10
12 б Немски 5
12 г Английски 1

Свободните места се обявяват на основание чл.147, ал.1 и във връзка с чл.51, ал.2 и ал.3 от ППЗНП