19Ноември2019

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Свободни места

СВОБОДНИ МЕСТА КЪМ 18.11.2019 г.

Заявления се приемат от 9:00 ч. до 16:00 ч. в канцеларията на училището - стая 209. Приетите ученици и родителите им ще бъдат уведомени от администрацията на училището персонално.  

  

Учебна 2019/2020

Чужд език

Брой свободни места

 
 

АЕ

1

 

ФЕ

2

 

НЕ

3

 

ФЕ

1

 

НЕ

8

 

ФЕ

6

 

АЕ

1

 

НЕ

1

 

ФЕ

7

 

РЕ

1

 

АЕ

1

 

АЕ

1

 

НЕ

8

 

ФЕ

6

 

РЕ

1

 

10г

РЕ

2

 

11б

НЕ

3

 

11в

ИЕ

4

 

11г

ФЕ

5

 

11д

РЕ

2

 

12б

НЕ

2

 

12г

ФЕ

8

 

АЕ - английски език, НЕ - немски език; ИЕ - испански език, ФЕ - френски език, РЕ - руски език

Условия и ред за заемане на свободни места в СУ за европейски езици