27Август2014

- Secondary School with the Study of European Languages "St. Constantine Cyril the Philosopher"

Свободни места

Свободни места за учебната 2014/2015 г. към 12.08.2014 г.

      

Клас

Език

Свободни места

3 в

Немски език

1

5 в

Немски език

4

5 д

Руски език

2

6 д

Руски език

1

7 г

Английски език

2

8 д

Английски език

6

9 г

Френски език

2

9 е

Английски език

Прием след завършено основно образование

Свободни места след трети етап на класиране

3

10 б

Немски език

2

10 в

Испански език

2

10 г

Френски език

2

11 б

Немски език

6

11 г

Френски език

2

11 д

Английски език

2

12 б

Немски език

6

12 в

Испански език

2

12 г

Френски език

2

12 д

Английски език

2

 Свободните места се обявяват на основание чл.147, ал.1 и във връзка с чл.51, ал.2 и ал.3 от ППЗНП

Свободните места ще се заемат по реда на подадените заявления.