19Февруари2018

- St Constantine Cyril the Philosopher Secondary School of European Languages

Чуждоезиков профил - след основно образование

Всичко за приема в сайт на Регионално управление на образованието - Русе

Често задавани въпроси за прием в СУЕЕ след основно образование


Профил в СУ за европейски езици: чуждоезиков

Паралелки:

 • След завършено основно образование (VII клас):
 1. Английски език - 1 паралелка
 2. Немски език - 1 паралелка
 3. Испански език - 1 паралелка
 4. Руски език - 1 паралелка

Балообразуване за прием след завършено основно образование:

 • удвоените точки от национално външно оценяване по български език и литература (макс. 2x100 точки);
 • удвоените точки от национално външно оценяване по математика (макс. 2x100 точки);
 • превърната в точки оценка* по български език и литература от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки);
 • превърната в точки оценка* по математика от свидетелството за завършено основно образование (за отл. 6 - 50 точки).

Максимален бал - 500
Класирането се извършва централизирано от Регионално управление на образованието.


*Скала за превръщане на оценките в точки, съгласно чл. 9, ал. 10 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците:

 • отличен 6 се приравнява на 50 точки;
 • много добър 5 се приравнява на 39 точки;
 • добър 4 се приравнява на 26 точки;
 • среден 3 се приравнява на 15 точки.

Кампания 2017/2018

Дейности по прием след завършено основно образование (VII клас):

Национално външно оценяване

Кандидатстване